EnglishHungarianRomanianSlovak

Profil firmy

Spoločnosť Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť (v skrátenej forme PSŽ, a.s.) bola založená 27. mája 2003, je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3132/B. Zakladateľom je spoločnosť Šped-Trans, s.r.o.

Trhová orientácia spoločnosti predstavuje sústredenie sa na trh, rozširovanie a skvalitnenie doplnkových služieb, potreby zákazníkov a hlavne uspokojenie ich aktivít. Podnikateľské aktivity firmy sa rozširujú z územia Slovenska aj na európske teritóriá, do susedných krajín EÚ, ako sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko. V rámci spolupráce so zahraničnými dopravcami zjednodušujeme a urýchľujeme vykonanie prepravy prejazdom jednej lokomotívy cez viaceré štáty EÚ.

Získaním certifikátu ISO 9001:2000 pre prevádzku železničnej dopravy na dráhe, zasielateľstvo a obchodnú činnosť vytvorila PSŽ, a.s. procesný systém riadenia, spojený s príslušnou organizačnou štruktúrou, ktorý jej umožní rozšírenie podnikateľských aktivít.

Ciele spoločnosti

sú podriadené primárnemu cieľu – dosiahnutie a zvyšovanie pozitívneho hospodárskeho výsledku. Na tento základný cieľ nadväzujú ciele od neho odvodené:

získanie primeraného podielu na prepravnom trhu;
zvyšovanie trhovej hodnoty podniku;
zlepšovanie postavenia na trhu voči konkurencii;
zvyšovanie produktivity práce.
https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/240-039-a-240-128-PSZ-na-vlaku-44813-Sala-10_04_2012.jpg

Obchodná činnosť a poskytovanie iných služieb:

nákup a prenájom železničných nákladných vozňov a dodávka náhradných dielov,
dodávka spotrebného materiálu na opravu železničných vlečiek,
obsluha a skládky surovín,
vykládka a prísun surovín do výroby.
https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/2011-10-12-770-602-1-Pn-7n-57121-JS2-1024x674.jpg

Obsluha železničných vlečiek:

obsluha železničných vlečiek pri dodávke a expedícii surovín, materiálov a výrobkov,
prevádzkovanie dráhy a vykonávanie dopravy na železničnej vlečke,
vykládka železničných nákladných vozňov.
https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/2014-04-01-468-002-4-Pn-54042-JS-1280x850-txt-1200x797.jpg

Železničná nákladná doprava:

vnútroštátna doprava surovín, materiálov a výrobkov pre zákazníka vlastnými HDV, železničnými nákladnými vozňami a obsluhou,
medzinárodná doprava železničných zásielok v režime tranzit vlastnými prostriedkami bez výmeny HDV v rámci tratí ČD, ŽSR, MÁV,
pravidelná doprava kontajnerových vlakov do Maďarska,
preklad tovarov zo širokorozchodnej trate na normálny rozchod a opačne v Čiernej nad Tisou.
https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/1-3-1200x797.jpg

Copyright by PSŽ, a.s. ©2018 • Design by Client Service