EnglishHungarianRomanianSlovak

SLUŽBY

Železo a strojárske výrobky

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/1-4.jpg
Prepravujeme železo, oceľ a výrobky z nich ako aj samotnú železnú rudu.

Automotive

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/2-2.jpg

Realizujeme prepravu hotových osobných a nákladných automobilov, karosérii a motorov.

Uhlie

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/3-2.jpg

Preprava uhlia patrí k ťažiskovým činnostiam…

Chemické výrobky a kvapalné palivá

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/4.jpg

Máme skúsenosti s prepravou chemických výrobkov a kvapalných palív. Najdôležitejšou prepravovanou surovinou je ropa a všetky z nej vyrobené chemické výrobky.

Obilie

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/5.jpg

Zabezpečujeme prepravu potravín a poľnohospodárskych výrobkov vrámci vnútroštátnej i medzinárodnej prepravy

Drevo

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/6.jpg

Zabezpečujeme medzinárodnú i vnútroštátnu prepravu dreva, reziva, celulózy, papierenských výrobkov a iných výrobkov z dreva.

Intermodálna preprava

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/7.jpg

Prenájom vozňov

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/8.jpg

Obsluha vlečiek

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/9.jpg

Preprava petrolkoksu

https://www.psz.sk/wp-content/uploads/2018/01/10.jpg

Copyright by PSŽ, a.s. ©2018 • Design by Client Service